Hulda Clark

Hulda Clark var en fantastisk kvinna som var född i Canada men verkade i USA. Hon har skrivit fem böcker som alla handlar om våra olika typer av sjukdomar och vad som orsakar sjukdomarna. Enligt Hulda Clark är orsaken mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

Hulda Clark är känd över hela världen och har stött på många olika typer av motgångar då världen har haft svårt att förstå hennes budskap. Men under senare år så har även den västerländska forskningen kommit fram till att en trolig orsak till vissa av våra vanligaste sjukdomar kan vara just mögel, bakterier, virus, parasiter och maskar.

 

Hulda Clark levde som hon lärde; om man vill bli fri från sin sjukdom måste man ändra sin livsföring och sina tankar, så att det blir balans mellan de positiva och de negativa tankarna samt att rensa sin kropp från alla orenheter. Tänk på att tankens kraft är den starkaste frekvensen!

Dr. Clark har gjort ett fantastiskt arbete med att hitta alla dessa specifika frekvenser för mer än 250 olika mikroorganismer, samt utarbetat en speciell teknik för att scanna kroppen och identifiera vad den är belastad av och därefter eliminera dessa "inkräktare".

 

Den 4:e september 2009 lämnade Hulda Clark, då 88 år gammal, detta jordeliv och somnade in i sömnen. Vi tackar för all kunskap hon har lämnat efter sig och ska med ödmjukhet förvalta hennes värv att föra denna kunskap vidare till våra medmänniskor.

Bild_Huldas_bok.pngThe Cure for all Diseases av Hulda Clark. En "bibel" - läs den!

 
stäng