Vad är frekvensterapi?

Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi. Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. De anser att det inte finns några kroniska sjukdomstillstånd!


Dr. Hulda Clark från boken The Cure for all Diseases:


"Elektricitet kan nu användas för att ta bort bakterier, virus och parasiter på minuter inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår."


F-Scan3 är en elektronisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen.

F-Scan3:s mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

 

 

 

 

Foto_M_stor.png

 


 

Marianne och André Sarve Rönnqvist var först i Sverige med att introducera F-Scan Touch. Marianne har lång erfarenhet från mängder av nöjda patienter. Läs hennes egen historia här.

Nu driver hon utbildningar i frekvensterapi tillsammans med Johnny Ahl. Hans historia läser du här.

 


 Foto_J_mellan.png

 

 

 
stäng