Tankens kraft

Allt levande och all materia har en egen frekvens, allt ifrån den lilla molekylen till en de stora planeterna - allt har sina egna frekvenser. Universum vibrerar i toner som en stor orkester, och det gör också våra kroppar. Alla organ har sin frekvens, alla "invånare" i vår kropp har sin frekvens; från minsta virus, bakterie och parasit.

I alla människors möten utbyter vi frekvenser med varandra: vi talar om människors utstrålning. Utstrålningen är en energi eller en frekvens eller en ton - olika uttryck för samma sak. Människor har olika frekvenser - människor som trivs bra ihop har i regel samma samma frekvens och då har vi inga problem att umgås på ett lättsamt sätt. Sedan finns det människor vars frekvenser inte alls överensstämmer med varandra, och då blir det genast lite svårare att nå fram till ett bra möte.

 

Hur kommer det sig att vi har olika frekvenser?

 

Att vi har olika frekvenser beror på vilka tankar vi har om oss själva och om vår omgivning, man kan säga att det har med människans personliga utveckling att göra.

Vi skapar vårt liv genom att i varje ögonblick välja hur vi ska tänka och vad vi ska göra. Vi är i ständig förändring och väljer mellan positiva och negativa tankar hela tiden. Vilka tankar vi vill tänka väljer vi alltid helt själva, ingen annan människa kan få dig att tänka tankar du inte vill. Alltså; tankens kraft, tankens vibration skapar vår personliga utveckling. Du är fri att välja dina tankar och ändra inriktning när du vill och skapa ett mer harmoniskt och roligare liv. Att hela tiden vara medveten om vad man tänker och förstå att tankar är skapande är den starkaste vibration som finns. Om man förstår detta, varför tänka en enda negativ tanke?

 

Varje tanke, känsla, ord och handling har en påverkan på hela jorden!

 

Det är mycket viktigt att komma ihåg att varje tanke, ord och handling kommer till jorden genom dig och påverkar både dig själv och alla runt omkring dig. Det är upp till dig om du vill fokusera på de negativa eller de positiva tankarna. Du har din fria vilja och när man använder sin fria vilja vist och medvetet kan en helt ny värld öppnas för oss och förändra våra liv till det bättre! Tankar är frekvenser i rörelse...

 

 
stäng